Vejledning om kunstig befrugtning


Kvalitet og sikkerhed er i fokus i Sundhedsstyrelsens reviderede vejledning om kunstig befrugtning, som sendes i høring. Vejledningen skal synliggøre rammerne for den bedste og mest sikre fertilitetsbehandling, op til at nye ændringer af befrugtningsloven træder i kraft 1. oktober.

Vejledningen rummer anvisninger til læger og sundhedspersoner og håndterer en række problemstillinger på området. Det handler blandt andet om, hvor langt man kan komme med kun at oplægge ét befrugtet æg, uden at det går ud over kvindens chancer for at blive gravid og samtidig undgå, at der skabes for mange trilling graviditeter, eller om hvornår man skal afbryde en hormonbehandling på grund af overstimulation. Vejledningen skal derudover forklare og uddybe de ændringer i befrugtningsloven, som Folketinget vedtog før sommerferien.

Efter den nye lov er både anonym og ikke-anonym sæddonation lovlig, hvad enten det er en læge eller en anden sundhedsperson, som udfører behandlingen, og hvad enten det sker i offentligt eller privat regi. Det samme gælder ægdonation, hvor der nu også åbnes mulighed for såkaldt krydsdonation.

Den nye befrugtningslov omfatter alle sundhedspersoner fra jordemoderen til den lægelige ekspert, som fra 1. oktober 2012 skal følge de samme regler for kunstig befrugtning. Loven gør det lettere for de ufrivilligt barnløse at overskue deres muligheder og lettere for myndighederne at fastsætte regler og føre tilsyn. Den nye befrugtningslov omfatter også de private sædbanker (vævscentre).

Vejledningen indeholder en række anvisninger til de behandlende sundhedspersoner og til sædbanker, som yderligere skal optimere sikkerhed og kvalitet i forbindelse med sæddonation. De vigtigste er:

De kvinder, som behandles med donorsæd, skal informeres bedre om vigtigheden af at melde tilbage til fertilitetsklinikken, hvis barnet viser sig at fejle noget, der måske kan være arveligt. Eller kvinden kan eventuelt rette direkte henvendelse til sædbanken om dette.
Fertilitetsklinikken skal alene på den rejste mistanke indrapportere det af kvinden oplyste til sædbanken, samt til Sundhedsstyrelsen.
Sædbanken skal alene på mistanke om, at donor kan være bærer af et sygdomsgen, skriftligt straks udstede et foreløbigt karantænevarsel til alle øvrige fertilitetsklinikker, sundhedspersoner eller andre, som har rekvireret sæd fra den pågældende donor samt Sundhedsstyrelsen.

You need to maximize your step 1 and step 2 scores, get great how to write apa style research paper reviews on your rotations, and make sure your research and other projects are filling out your cv well

Related Posts :