http://feminet.dk/wp-content/uploads/2012/10/Sansegyngers-ophæng-kan-skade-babyers-syn.jpg Oct02

Sansegyngers ophæng kan skade babyers syn


Sikkerhedsstyrelsen har fået kendskab til 10 episoder, hvor helt små børn har fået metalsplinter i øjnene. Splinterne kommer fra metalophæng til de populære sansegynger. Sagen begyndte, da læge Eva Holsts søn to gange fik metalsplinter i øjnene.

Sikkerhedsstyrelsen opfordrer småbørnsforældre til at holde nøje øje med, at metalophængene til deres sansegynger ikke afgiver metalsplinter, når metalfladerne gnides mod hinanden. Sikkerhedsstyrelsen har fået kendskab til 10 tilfælde, hvor babyer er blevet indlagt med metalsplinter i øjnene på grund af metalophæng.

– Det drejer sig både om sansegynger, fugleredegynger, motorikgynger, hængekøjer, hængevugger og lignende til børn. Ens for produkterne er, at de skal eller kan ophænges centreret i ophæng og kroge af metal. Vi har fået kendskab til, at ophænget til denne type produkter kan afgive metalsplinter under brug, når metal mod metal slides mod hinanden, siger Mette Cramon, kommunikationskonsulent i Sikkerhedsstyrelsen.

Kan skade synet permanent
Sagen startede med, at læge Eva Holst undrede sig, da hendes søn to gange med 1 månedes mellemrum fik metalsplinter i øjnene.. Ved en nøje gennemgang af hjemmet fandt hun frem til at metallet måtte stamme fra ophænget til sønnens sansegynge. Ophænget var synligt slidt, og man kunne tørre metalsplinter af det. Denne observation fik overlæge Regitze Bangsgaard på øjenafdelingen på Glostrup Hospital til at undersøge, om de øvrige børn, som havde været behandlet i afdelingen de sidste tre år havde ligget i sansegynger eller lignende produkter med centreret ophæng. Dette viste sig at være tilfældet for 10 ud af 11 børn.

Sansegyngers ophæng kan skade babyers synBørnene har fået fjernet metalsplinterne, og det krævede i de fleste tilfælde fuld narkose.

Det kan skade børns syn permanent, hvis de får en metalsplint i øjet. Risiko for varig synspåvirkning på øjet er større jo mindre barnet er, når skaden sker. Problemet med metalsplinterne er, at de kan falde ned i øjnene på barnet, når barnet ligger på ryggen i gyngen/vuggen og ser op mod metalophænget.

De to lægers observationer er accepteret til publikation i British Journal of Ophthalmology. Og lægerne opfordrer også praktiserende læger og sundhedsplejersker til at være opmærksomme på problematikken.

Rigtig mange børnefamilier har allerede disse gynger i deres hjem. Det er vigtigt at den nye viden når ud til dem, så de kan få ændret ophængningssystemet. Børns synsudvikling er specielt følsom, når de er under 3-4 mdr og det et er netop i den alder, at de ligger stille på ryggen i gyngen og har den største risiko for at splinterne falder direkte ned i øjnene. I starten er der ikke mange symptomer. Man kan nogle gange se en lille sort plet i øjet , måske løber øjet lidt i vand og barnet kan evt også sove dårligt pga generne fra splinten. Det er nemt at overse, og vi vil derfor også gerne gøre praktiserende læger og sundhedsplejersker opmærksomme på denne problematik, udtaler Eva Holst og Regitze Bangsgaard.

Brev til branchen
Krogen og ophænget til sansegyngen, som Eva Holsts’s søn havde ligget i, har Sikkerhedsstyrelsen fået undersøgt på et laboratorium med speciale indenfor korrosion og metallurgi. Det er laboratoriets konklusion, at der uden tvivl vil kunne afgives metalsplinter i form af belægning fra ophæng og kroge. Det har nu fået Sikkerhedsstyrelsen til at kontakte hele branchen med information og indskærpe, at det er producenten og importørens ansvar, at produktet er sikkert.

– Vi har valgt at sende en skrivelse ud til alle kendte importører og forhandlere af den her type produkter. Her er budskabet meget klart, at det er deres ansvar, at produkterne er sikre. Derfor forventer vi, at de nu vurderer, om gyngerne opfylder produktsikkerhedslovens krav i alle produktets funktioner ved forudsigelig og forventet brug og under hele produktets levetid, forklarer Mette Cramon og understreger, at ethvert led i omsætningen af produkterne er ansvarlig for sikkerheden.

Marta I was born in poland, but at the age of 15 I emigrated to the united kingdom, where write my essays in www.essay4today.com I have lived since then

Related Posts :