KMD A/S – 29/11-2012 – IT & Kommunikation

Fra december måned bliver det sværere at snyde sig til sociale ydelser i Københavns Kommune. Et nyt samarbejde mellem kommunen og it-virksomheden KMD skal løfte kontrolindsatsen ved hjælp af digitale kontrolsystemer.

Fra december måned får kontrolmedarbejderne i Københavns Kommune et nyt slagkraftigt værktøj i hånden over for socialt bedrageri. Kommunen har indgået et samarbejde med it-virksomheden KMD, som skal styrke indsatsen ved hjælp af digitale kontrollister. It-systemet hedder KMD Kontroludtræk og samkører og systematiserer data til gavn for kontrolmedarbejderne.

En rapport fra Digitaliseringsstyrelsen har for nylig fastslået, at de digitale muligheder skal udnyttes i langt højere grad i kommunernes kontrol af de sociale ydelser, de udbetaler til borgerne.

– Helt konkret handler det om at få sat de nødvendige advarselslamper op i de forskellige systemer og så handle på dem, når de blinker. Det er præcis den systematiske tilgang, der kan løfte kontrolindsatsen. Derfor har vi valgt at indgå et samarbejde med KMD om at indføre et digitalt kontrolværktøj, der kan hjælpe kontrolmedarbejderne i København med at systematisere arbejdet, siger Thomas Jakobsen, direktør for Københavns Borgerservice og kommunens fælles kontrolgruppe. Og uddyber;

– Vi vil i Købehavns Kommune overordnet set også gerne være med til at skubbe til, at vi bliver bedre til at standse snyd og eventuelle fejludbetalinger i kommunerne. Her ser vi arbejdet med at udvikle fællesoffentlige it-værktøjer som centralt, ligesom vi gerne udpeger områder i lovgivningen, hvor vi mener, at kontrolindsatsen kan styrkes, siger Thomas Jakobsen.

København og KMD skal videreudvikle kontrolsystem sammen
Udover brugen af KMD Kontroludtræk har KMD og Københavns Kommune indgået en aftale om, at kommunen bliver inddraget i videreudviklingen af it-løsningen.

– Vi har en stor interesse i, at de værktøjer, vi benytter i vores kontrolarbejde bliver så effektive som muligt. Derfor ser vi det som helt logisk, at vi også medvirker til at videreudvikle på området, fortæller Thomas Jakobsen.

I KMD er der stor tilfredshed med det nye samarbejde.

– Københavns Kommune har stor erfaring med kontrolarbejdet, og det er naturligvis en kæmpe fordel for os at kunne bruge den ekspertviden fra den kommunale hverdag i det kommende udviklingsarbejde med KMD Kontroludtræk, forklarer KMD direktør Søren Henriksen.

Om KMD Kontroludtræk
KMD Kontroludtræk er en it-løsning, der samkører relevante registre og systemer, så kommunale kontrolmedarbejdere kan holde informationer op mod hinanden og konstruere såkaldte ”Undringslister” – lister over potentielle snydere i kommunen. Det kvalificerer arbejdet for kommunen væsentligt og reducerer behovet for henvendelser fra borgere.

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD’s forretning udspringer af egen softwareudvikling. I 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største kommunale it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD’s softwaresystemer over 400 mia. kroner. Det svarer til cirka 25 % af Danmarks BNP. KMD’s softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder til afholdelse af folketingsvalg i Danmark. For nylig er KMD gået i gang med at digitalisere de store velfærdsområder med ny velfærdsteknologi – fra folkeskole til hjemmepleje. KMD koncernen har en årlig omsætning på mere end fire milliarder danske kroner og har omkring 3.400 ansatte. Læs mere på www.kmd.dk

Some people http://silveressay.com/ write essays for money are good at it, and some aren’t

Related Posts :